اخبار

سهامداران کی بی سی و دالبر تا ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ برای خرید حق تقدم سهام فرصت دارند

سهامداران شرکت کی‌بی‌سی با نماد کی بی سی (ک ب س) و شرکت البرز دارو با نماد دالبر تا ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ برای خرید حق تقدم سهام مهلت دارند.

به گزارش اخبار بورس، براساس اطلاعات مندرج در سامانه کدال، سهامداران شرکت کی‌بی‌سی با نماد کی بی سی (ک ب س) و شرکت البرز دارو با نماد دالبر تا ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ برای خرید حق تقدم سهام مهلت دارند. برای تبدیل حق تقدم کی بی سی و دالبر به سهم، می‌توانید از لینک روبه‌رو استفاده کنید: راهنمای تبدیل حق تقدم به سهم

شماره حساببانکشعبه
۳۱۰۱۰۱۹۲۳۸۱۷۰سپهسعادت‌آباد
شماره حساب جهت واریز وجه

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-203 مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ با توجه به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۹۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌ مبلغ ۴۹۰,۰۰۰ میلیون ریال (مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات و آورده نقدی)، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ لغایت تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ تعیین شده است.حق تقدم کی بی سی

متن اطلاعیه مهلت استفاده از حق تقدم سهام شرکت کی‌بی‌سی

مهلت استفاده از حق تقدم سهام البرز دارو

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-191 مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ با توجه به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۳,۰۸۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌ مبلغ ۴,۵۸۰,۰۰۰ میلیون ریال(مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات و آورده نقدی)، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ لغایت تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ تعیین شده است.حق تقدم دالبر

متن اطلاعیه مهلت استفاده از حق تقدم سهام شرکت البرز دارو
شماره حساببانکشعبه
۷۹۵۸۳۲۵۸رفاه کارگرانشهر صنعتی البرز
شماره حساب جهت واریز وجه

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا