اخبار

تامین مالی از بازار سرمایه در بهار ۱۴۰۰، ۲۳.۸ درصد کاهش یافت

تامین مالی از بازار سرمایه در بهار ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲۳.۸ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که تامین مالی از بازار بدهی افزایش یافته است.

به گزارش اخبار بورس، به نقل از خبرگزاری مهر، تأمین مالی از بازار سرمایه در بهار ۱۴۰۰ روند کاهشی داشته است. براساس آمار رسمی، رشد تأمین مالی از بازار سرمایه در بهار ۱۴۰۰ نسبت به بهار ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۳.۸ درصد کاهش یافته است. در بهار سال جاری، تأمین مالی از بخش سرمایه‌ای ۵۲ هزار میلیارد تومان و از بازار بدهی ۲۷.۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

بدین ترتیب، مجموع تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی از بازار سرمایه اعم از سرمایه‌ای و بدهی، در بهار ۱۴۰۰ به ۷۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. این میزان نسبت به تأمین مالی ۱۰۴ هزار میلیارد تومانی بهار سال گذشته بالغ بر ۲۳.۸ درصد کاهش داشته است.

لازم به ذکر است که با این وجود که تأمین مالی در مجموع از طریق بازار سرمایه کاهش داشته اما دولت دوازدهم در ماه‌های پایانی کار خود، تأمین مالی از بازار بدهی را سرعت بخشیده است. به‌طوری که تأمین مالی از بازار بدهی در بهار سال جاری حدود ۸ هزار میلیارد تومان نسبت به بهار سال گذشته افزایش یافته است.

انتشار اوراق، افزایش سرمایه و عرضه اولیه؛ سه عامل مهم تشکیل‌دهنده تامین مالی بهار ۱۴۰۰

انتشار اوراق با سهم ۳۴ درصدی، افزایش سرمایه با سهم ۶۴- درصدی و عرضه اولیه با سهم ۲ درصدی، عوامل اصلی تشکیل‌دهنده تأمین مالی بهار سال جاری هستند. همچنین دو عامل مهم افت منابع سرمایه‌ای در بهار ۱۴۰۰ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل را افت عرضه اولیه از ۱۱ هزار میلیارد تومان به ۱.۳ هزار میلیارد تومان و افت افزایش سرمایه شرکت‌ها از ۹۰ هزار میلیارد تومان به ۵۱ هزار میلیارد تومان تشکیل می‌دهند که به ترتیب حاکی از کاهش ۸۸ درصدی و ۴۳ درصدی است.

با توجه به این گزارش، ۵۰.۸ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه از محل مجوزهای ارائه شده به میزان ۱۷.۶ هزار میلیارد تومان و ۳۳ هزار میلیارد تومان نیز از محل مازاد تجدید ارزیابی صورت گرفته است.

لازم به ذکر است که در بهار ۱۴۰۰،  ۲۲.۷ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی شامل ۲۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و ۲.۷ هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه عام منتشر شده است. همچنین شرکت‌ها ۴.۱ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کردند.

با توجه به آمار منتشر شده، در خرداد ماه سال جاری، ۱۵.۴ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شده است. سهم اوراق دولتی از اوراق منتشر شده ۸۲.۵ درصد و اوراق شرکتی ۱۳.۶ درصد بوده است. نکته قابل توجه آن است که انتشار اوراق شرکتی در بهار ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲.۹ برابر شده است.

منبع
مهر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا