اخبار

سازمان بورس برای تاسیس کارگزاری‌ها فراخوان داد

دستورالعمل صدور مجوز تاسیس و فعالیت کارگزاری به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید و این سازمان فراخوانی را در راستای این اقدام منتشر کرد.

به گزارش اخبار بورس، به نقل از پایگاه خبری سنا، به موجب اختیارات حاصله از بندهای ۲ و ۶ مادۀ ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴ و به منظور توسعه و تقویت جایگاه نهادهای مالی در بازار سرمایه و ارائه خدمات بهتر به سرمایه‌گذاران این بازار ، با توجه به تقاضای فعالان بازار سرمایه در خصوص تاسیس شرکت کارگزاری، دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری (دانلود پیوست شماره ۱ فراخوان) در تاریخ دهم خردادماه ۱۴۰۰ به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

کلیه متقاضیان تأسیس شرکت کارگزاری می‌توانند درخواست‌های خود را بر اساس دستورالعمل مذکور جهت بررسی به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال کنند. بررسی درخواست صدور مجوز فقط در صورت کامل بودن مدارک صورت می‌پذیرد. بنابراین متقاضیان پس از مطالعه دقیق دستورالعمل مذکور و اطمینان از واجد شرایط بودن بر اساس مفاد آن که شامل تامین حداقل سرمایه ۱۰۰۰ میلیارد ریال، کسب حداقل امتیازات لازم بر اساس بند ۴-۵ ماده ۵ و پیوست‌های شماره ۴ و ۵ دستورالعمل و سایر مفاد دستورالعمل است، می‌توانند درخواست‌های خود را به همراه مستندات ارسال کنند.

این نکته را باید ذکر کرد که کارمزد بررسی تقاضای تاسیس کارگزاری بر اساس مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار به همراه مدارک دریافت خواهد شد. مبلغ واریزی هیچگونه حقی برای این افراد ایجاد نمی‌کند و عودت داده نخواهد شد.

فرم‌های مورد نیاز متقاضیان تأسیس شرکت کارگزاری

متقاضیان تأسیس شرکت کارگزاری باید فرم‌های زیر را به همراه کلیۀ مدارک مندرج در دستورالعمل به صورت تایپ شده و مهر و امضا شده ارسال کنند.

ارسال مدارک متقاضیان تأسیس شرکت کارگزاری از تاریخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ به دبیرخانه سازمان بورس

متقاضیان تأسیس شرکت کارگزاری از تاریخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ می‌توانند درخواست و مدارک مذکور در این دستورالعمل را به دبیرخانه سازمان بورس و اوراق بهادار – مدیریت نظارت بر کارگزاران – اداره امور کارگزاران به آدرس میدان ونک، خیابان ملاصدرا، پلاک ۱۳ ارسال کنند.

متقاضیان تأسیس شرکت کارگزاری موظف هستند که به منظور ارتباط با سازمان باید نماینده خود را از طریق فرم تقاضای صدور مجوز تاسیس شرکت کارگزاری به سازمان معرفی کنند. کلیه مکاتبات سازمان با نماینده معرفی شده انجام می‌شود و ابلاغ به نماینده به منزله ابلاغ به کلیه متقاضیان است.

متقاضیانی که قبل از تاریخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ تقاضای تاسیس را به سازمان ارسال کرده‌اند، باید برابر مفاد دستورالعمل مذکور نسبت به تکمیل و ارسال فرم‌ها و مدارک مربوطه، اقدام کنند. بدیهی است تقاضا و مدارک ارسالی قبل از تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نمی‌شود.

لازم به ذکر است که ارسال تقاضای تاسیس کارگزاری، هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نمی‌کند.

منبع
سنا

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا